תקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתן להשתמש באתר www.ballonit.co.il (להלן: "האתר"), ברוכות הבאות!

 1. כללי
  1. האתר מופעל ע"י גב' יוליה טישין, ע.מ. 323532929 ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן "בעלת האתר").
  2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרי בלונים שונים וכן פריטי תוכן כמפורט באתר ומתעדכן מעת לעת.
  3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשות האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם היא גולשת בעצמה בין אם היא מפעילה רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמה. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
  4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
  5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
  6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו.
  7. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.
  8. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
  9. מוסכם על המשתמשות כי לא תהיה להן כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
  10. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, לרבות על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
  11. בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמשת פלונית את הגישה לאתר.
  12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
  13. בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשות לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
  15. התקנון מנוסח בלשון נקבה אך תקף לארבעת המינים בצורה שווה.
  16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכימה לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרשת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 1. התחייבות המשתמשת
  1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהירה כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
  2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייבת כי לא תעשי אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
   2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
   3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
   4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
   5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 

 1. רכישת מוצרי בלונים באתר
  1. ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אחת בעלת הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליה והיא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
  2. במידה שהנך תושבת ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוקה לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהירה ומאשרת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
  3. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
  4. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
   1. ישנה אפשרות לבחור כיתוב שיופיע על גבי המוצר. במקרה כזה בעלת האתר שומרת על זכותה לעצב את הכיתוב שנתבקש על-ידי הלקוחה באופן המתאפשר והנראה לה. בחלק מהמוצרים היקף הכיתוב הניתן להוספה מוגבל.
   2. בעלת האתר אינה מספקת שירותי הגהה ואינה אחראית לכל טעות כתיב או טעות סופר שקיימת בכיתוב כפי שהועבר אליה על-ידי הלקוחה. באחריותה הבלעדית של הלקוחה לוודא כי הכיתוב המבוקש מדויק.
  5. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
  6. במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמינה.
  7. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. בעלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי או לשמור על היצע מוצרים קבוע.
  8. בעלת האתר רשאית לקבוע רף מינימאלי של תשלום לביצוע רכישה ו/או להגביל את כמות היחידות מכל מוצר אשר ניתן לרכוש. 
  9. כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ואופן התשלום.
  10. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע"מ ע"פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר הסופי המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
  11. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר. יחד עם זאת, בעלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי יצירת הקשר שהזנת בתהליך הרכישה על מנת לברר את הסיבה לאי-השלמת ההזמנה ולבדוק כיצד ניתן לסייע.
  12. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס. ניתן לחלק את הסכום לתשלומים כמפורט באתר. אפשרויות תשלום נוספות אפשרויות בעת ביצוע הזמנה טלפונית.
  13. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי בעלת האתר לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
  14. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי / PayPal על ביצוע החיוב. במידה שלא יתקבל אישור כאמור העסקה תיחשב כמבוטלת.
  15. בסיום תהליך הרכישה באתר יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 5 שלהלן.
  16. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
  17. המוצרים יסופקו בתאריך שאליו הוזמנו כפי שהוזן על-ידי הלקוחה במהלך תהליך הרכישה. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין נזק שנגרם ללקוחה שנבע מהזנה שגויה של תאריך האספקה.
   1. לתשומת ליבך, בחירת מועד האספקה כפופה לזמינותו כפי שמופיע באתר ומתעדכן מעת לעת. 
  18. הזמנת המוצר כוללת את אריזתו ושליחתו אל הלקוחה ובמידת הצורך תכלול גם את סידורו והרכבתו בבית הלקוחה.
   1. סידור ו/או הרכבת המוצרים בבית הלקוחה מותנית באפשרות לעשות כן בכפוף לכך שאין מניעה בריאותית, בטיחותית, ביטחונית או אחרת.
   2. האחריות לאשר את סידור ו/או הרכבת המוצרים חלה על הלקוחה והלקוחה מוותרת מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר בגין נזקים שנגרמו למוצר ו/או למקום הסידור בשל פעולות הסידור ו/או ההרכבה.
   3. באחריות הלקוחה לדאוג מבעוד מועד להסרת מכשולים במקום המיועד לסידור ו/או להרכבת המוצרים ולסביבה תברואתית נאותה.

 

 1. אספקה ומשלוח של מוצרים שהוזמנו באתר
  1. אספקת המוצר תיעשה באמצעות משלוח אישי לכתובת שהוזנה על-ידי הלקוחה בעת תהליך הרכישה או באמצעות איסוף עצמי מבעלת האתר בתיאום מראש בלבד.
   1. אספקה באמצעות משלוח אישי תתאפשר החל מרף כספי מינימאלי כפי שייקבע מעת לעת על-ידי בעלת האתר.
   2. לתשומת ליבך, אספקה באמצעות משלוח אישי תלויה בהימצאות היעד ברשימת היעדים כפי שמפורטת באתר ומתעדכנת מעת לעת. במידה שהיעד המבוקש על-ידך לא נמצא ברשימה הנך מוזמנת ליצור קשר עם בעלת האתר ולנסות למצוא פתרון הולם. 
   3. בנוסף, במקרה של הזמנה לכתובת המרוחקת מעל 50 ק"מ מבעלת האתר תיעשה רק בעבור הזמנות מרף כספי מסוים. 
   4. בעלת האתר שומרת על זכותה שלא לספק הזמנות במידה שמדובר בכתובת אשר משיקולים ביטחוניים או בטיחותיים ההגעה אליה כרוכה בסיכון.
  2. מסירת פרטי הלקוחה בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
  3. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוחה.
  4. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסרי פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהכתובת שהוזנה תהיה שגויה תחויבי בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפידי למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
  5. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא צייני את שם החברה ליד שם המזמין.
  6. בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, סגר, הגבלות תנועה מקומיות או ארציות מכוח החלטת ממשלה או חקיקה, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובה של הלקוחה.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

 

 1. ביטול עסקה לרכישת מוצרי בלונים שנרכשו באתר
  1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעלת האתר. הודעה בעל-פה תגובה בהודעה בכתב והמועד הקובע לעניין חישוב תקופת הביטול יהיה מועד ההודעה בכתב.
  2. הזכות לביטול עסקה הינה זכותו של הלקוחה שהזמינה בלבד, גם אם המשלוח היה מיועד לנמענת אחרת.
  3. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוחה ותוך מתן החזר כספי ללקוחה.
  4. הודעת ביטול עסקה תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד ביצוע העסקה ולפחות שני ימי עסקים לפני תאריך האספקה. במקרה כזה יוענק ללקוחה החזר כספי בעבור הסכום ששילמה בעסקה, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
  5. הקפאת הזמנה במקום ביטולה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר, בכפוף לזמינות המועד החדש המבוקש.
  6. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ובמקרה של תשלום בכרטיס אשראי יבוצע לפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל. 
  7. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 5.3 לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות מלקוחה שביטלה עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע"י חברת האשראי.
  8. הזכות לביטול עסקה כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 

 1. אחריות על מוצרי הבלונים הנמכרים באתר
  1. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלי גוונים, צורה וגודל בין נראות המוצר על גבי צג אלקטרוני לבין נראותם במוצר עצמו. זמני הציפה הממוצעים של המוצרים גם הם מפורטים באתר. אין בכך משום התחייבות מטעם בעלת האתר לזמני הציפה בפועל.
  2. בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה ו/או שימוש במידע המופיע באתר.
  3. בעלת האתר אינה מייצרת את חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת. 
  4. בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. חשיפת המוצר לטמפרטורות גבוהות, אש גלויה, רוח וכיוצ"ב, עשויים לפגום במוצר. חל איסור מוחלט לשאוף את הגז המצוי במוצרים. יש לשמור על המוצרים במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין 17 ל-26 מעלות צלזיוס. יש להקפיד שלא יהיו חפצים חדשים בקרבת מקום. 
  5. שימוש במוצרים בסביבת ילדים מתחת לגיל שמונה מותנה בנוכחות מבוגר. לילדים מתחת לגיל שמונה קיימת סכנת חנק וחל אסור מוחלט לתת לילדים מתחת לגיל שמונה בלונים שאינם מנופחים. 
  6. בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוחה.
 2. רכישה מקוונת של תכנים המופיעים באתר (מוצרים דיגיטליים)
  1. ניתן לבצע באתר רכישה מקוונת של תכנים כגון מחשבוני עזר לאמני בלונים, סרטוני הסבר והדרכה ועוד כפי שמתעדכן באתר מעת לעת. ביצוע הרכישה המקוונת של התכנים המוקלטים (להלן: "הרכישה", "ההזמנה" או "העסקה") אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
  2. במידה שהנך תושבת ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוקה לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהירה ומאשרת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה כאמור.
  3. על מנת לספק את ההזמנה עליה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח בדואר אלקטרוני ואופן התשלום.
  4. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ומע"מ ע"פ כל דין. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע בדף בעת ביצוע התשלום.
  5. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין כל התחייבות מצד בעלת האתר לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
  6. התשלום עבור הרכישה יתבצע מראש באתר או טלפונית, באחת הדרכים הבאות:
   1. באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. 
   2. באמצעות יישומוני העברת כספים מסוג "ביט" או "פייבוקס". 
   3. באמצעות PayPal בכפוף למדיניות השימוש של PayPal.
  7. התשלום מותנה בקבלת אישור בדבר השלמת פעולת התשלום. במידה שלא נתקבל אישור כאמור העסקה תיחשב כמבוטלת.
  8. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הרכישה.
  9. לאחר ביצוע רכישה של מוצר דיגיטלי תתאפשר גישה אליו בתוך 24 שעות מביצעו העסקה, וזאת באמצעות התחברות לאזור האישי באתר. כל משתמשת יכולה להתחבר לאזור האישי באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמה אישית. 
  10. התכנים הדיגיטליים שנרכשו יהיו זמינים באזור האישי ללא הגבלת זמן, אלא אם יוחלט ע"י בעלת האתר להסיר את התכנים מהאתר, או מכל סיבה אחרת. כל משתמשת יכולה להיכנס לאזור האישי שלה באתר לכל היותר 30 כניסות בכל יום.
  11. התוכן יהיה זמין באמצעות הקישור ללא הגבלת זמן, אולם, בעלת האתר שומרת על זכותה להוריד את התכנים מהרשת בכל רגע נתון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן הודעה מוקדמת על כך. 
  12. לתשומת ליבך, בשום מצב לא יתאפשר לקבל החזר כספי לאחר רכישה של מוצר דיגיטלי. זאת, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לפיו אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר הניתן לשעתוק או העתקה.

 

  1. אחריות על התכנים הדיגיטליים המוצעים למכירה באתר
   1. התכנים הדיגיטליים המוצעים למכירה באתר נועדו לסייע לאמני בלונים, אך הם בשום אופן לא מהווים ייעוץ מקצועי, כלכלי, פיננסי, שיווקי או עסקי מכל סוג שהוא. ההסתמכות על התכנים הינה באחריות הלקוח בלבד. הוראות פרק 11 שלהלן יחולו גם על התכנים המוצעים למכירה באתר.
 • הקישורים שנמסרו ע"י בעלת האתר בתהליך הרכישה הינם לשימושה האישי של הלקוחה שביצעה את הרכישה ואין לעשות בהם כל שימוש אל מול צדדים שלישיים, בין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש אישי ובין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש מסחרי.

 

 1. אחריות על התכנים המופיעים באתר
  1. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן. 
  2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא. 
  3. מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמשת באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמשת למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמשת הינה על אחריותה הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר.
  4. בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשות באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזות להיות משתמשות באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
  5. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים
  6. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעלת האתר ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

 

 1. שיפוי
  1. המשתמשת מתחייבת לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמשת תשלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותה כאמור לעיל, מיד עם הידרשה לכך בכתב ע"י בעלת האתר. 

 

 1. דיוור ישיר
  1. בעלת האתר מציעה למשתמשות האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת. 
  2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכימה כי בעלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS, דואר אלקטרוני או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב. 
  3. אם אינך מעוניינת שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאית, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של בעלת האתר באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
  4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמשת ובעלת האתר לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמשת.
  5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשות נוספות מלבד המשתמשת אשר הזינה את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמשת הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעלת האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשות האחרות באותם פרטי קשר.

 

 1. הוספת תגובות לכתבות באתר
  1. בעלת האתר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לגולשות באתר להוסיף תגובות פומביות לתוכן המתפרסם מעת לעת באתר. 
  2. בעלת האתר אינה בודקת את אמיתות ומהימנות תוכנן של התגובות המתפרסמות באתר, ואינה אחראית לכל אי-דיוק, טעות, אי-התאמה או מידע שגוי המופיע בתגובות אלו. 
  3. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשות האתר כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על התגובות המתפרסמות באתר.
  4. המשתמשת מצהירה כי ברור וידוע לה כי התגובות שייכתב ויפורסמו על-ידי בעלת האתר יהיו פומביות וגלויות לעיני כל.
  5. בעלת האתר שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או למחוק תגובות אשר יכללו שפה פוגענית ו/או הפרת זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר בלתי חוקי לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הטעייה צרכנית.
  6. ידוע ומוסכם על משתמשות האתר כי בעלת האתר רשאית להסיר ו/או לא לפרסם תגובות בשלמותן או בחלקן לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לעדכן בדבר את כותבת התגובה.

 

 1. קניין רוחני
  1. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
  2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.
  3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

 

 1. המחאת זכויות
  1.  בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות, לרבות העברת הבעלות באתר לצד שלישי, וזאת ככל שלא תיפגענה זכויותיה של המשתמשת והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
  2. למשתמשת האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

 

 1. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
  2. כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

 1. נגישות
  1. האתר משתמש בשירותי תוסף הנגשה לגולשות בעלות מוגבלויות, ובעלת האתר שמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשות באשר הם. 
  2. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. בעלת האתר מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשות.

 

 1. שירות לקוחות
  1. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
  2. אם אינך שבעת רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתבי אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

 

מדיניות פרטיות

 1. כל מסירת מידע על-ידי משתמשות האתר נעשית מתוך רצונן החופשי והסכמתן המלאה למסירת מידע כאמור. המשתמשת מוותרת על כל טענה כלפי בעלת האתר בדבר הפרת זכויות הפרטיות שלה.
 2. בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
 3. בעלת האתר רשאית להשתמש בפרטי המשתמשות לצורך הענקת שירות לקוחות מיטבי, לרבות חיוב אמצעי התשלום של המשתמשת לשם השלמת רכישה באתר, יצירת קשר עם המשתמשת, שליחת דיוור ישיר למשתמשת ולכל מטרה אחרת בכפוף לכל דין.
 4. בנוסף, בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד. 
 5. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 6. בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.
 7. בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.
 8. אם הנך סבורה כי מידע המופיע באתר פוגע בפרטיותך אנא צרי קשר עם בעלת האתר.