מחשבון עלויות ורווח

מחשבון זה אינו כולל הוצאות עקיפות כגון:


1. רכוש קבוע כמו מיכלי הליום, סילואט, פונטים וכו'

2.הכשרות מקצועיות, וכל ידע וכלי שרכשתם במהלך השנים (כמו המחשבונים האלו שעלו לך כסף למשל)

3.שכר סטודיו/דירה, חשבונות, מחיר רכב משלוחים

4.הוצאות רו"ח, מערכת חשבוניות ודו"ח שנתי

5.מס הכנסה וביטוח לאומי

6.הוצאות פרסום, שיווק, ושירות לקוחות

ולכן חשוב לזכור את כל הדברים האלו כאשר מסתכלים על חישוב המוצר הסופי.
או במילים אחרות- הרווח הוא לא הרווח הסופי.

מחשבון שכר

חישוב הוצאות סחורה


חישוב הוצאות משלוח


סיכום

כאן נראה מה הרווח האמיתי שלך 


שימו לב!

היות והעמוד מורכב ו"כבד" אחרי הלחיצה על "שלחי לי למייל" העמוד ייראה כיאילו הוא תקוע אבל הקובץ כבר נמצא במייל. 

אפשר לחכות שניה ולנסות לרענן את העמוד. 


דף עזר לסיכום יצירות

סיכום מחירים

מחשבון הליום

מחשבון עלויות ורווח